Waarom functieprofielen je groei remmen

Ergens, lang geleden, is de gewoonte ontstaan om de taken binnen bedrijven samen te voegen in functies. Die functies vormen dan samen afdelingen en afdelingen worden business units. En daar moeten dan alle teamleden in passen.

Wie weleens vacatureteksten leest zal herkennen dat in 90% van de gevallen gezocht wordt naar een schaap met 5 poten. Laat ik je uit de droom helpen, die bestaan niet. Of alle taken dan ook optimaal uitgevoerd zullen worden is maar de vraag. Om maar te zwijgen over een optimale bijdrage aan het uiteindelijke succes van het bedrijf.

Laatst zocht een ondernemer iemand die functieprofielen kon maken. Wat ik me afvraag:

‘Waarom zou je als kleine groeiende ondernemer, in dit geval ging het om zo’n 20 teamleden, eigenlijk functieprofielen willen?’

 

Is dat omdat:

 • dat ‘zo hoort’?
 • het structuur geeft; het geeft een kader om de taken te verdelen?
 • het een handvat geeft voor het bepalen van het salaris?
 • het nodig is voor het werven van nieuwe mensen?
 • dit voor een teamlid een  handige leidraad is om te bepalen wat er van hem verwacht wordt?
 • dit de leidinggevende een leidraad geeft om iemand te kunnen sturen en beoordelen?
 • het een leidraad is voor de jaarlijkse beoordelingsronde?

Functieprofielen uitwerken is een tijdrovende klus.

En, heel frustrerend, op het moment dat ze opgesteld zijn, zijn ze vaak al weer aan een update toe. Want het bedrijf groeit, verandert, de markt verandert, teamleden ontwikkelen zich, komen en gaan, opleidingen ontstaan en verdwijnen, de maatschappij en de wereld om ons heen verandert en ontwikkelt.  In deze dynamiek is het onvermijdelijk dat ook functies ontwikkelen en veranderen.

Als je niet uitkijkt gaat een functieprofielen systeem een eigen leven leiden en maakt het je bedrijf star en inflexibel.

Technologische veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de markt en de wereld om ons heen verandert sneller dan ooit te voren. Een star systeem heeft als gevaar dat het de innovatiekracht, creativiteit, flexibiliteit, veerkracht en het benutten van talent enorm remt.

De oplossing is simpel

Maar vergt wel inspanning en tijd. Weet wat je wilt en communiceer dat liever te veel dan te weinig met je teamleden. Zorg dat je samen met je team dezelfde doelen en waarden nastreeft, daarover heldere afspraken maakt en de verwachtingen over en weer managet.

Het gaat in grote lijnen om het implementeren van de volgende stappen:

 1. Zorg ervoor dat je uitgangspunt super helder is en dat je dit steeds weer leidend laat zijn bij al je beslissingen. Weet dus heel concreet wat jij als ondernemer wilt bereiken met je bedrijf.  Wat is de missie, visie, de leidende waarden en wat zijn de bedrijfsdoelen?
 2. Communiceer dit keer op keer met je teamleden. Zorg dat je hetzelfde nastreeft.
 3. Bespreek samen hoe je de doelen gaat bereiken. Wat, met wie en met welke middelen. Je deelt als het ware het hele proces van startpunt tot de after sales van je product/dienst op in allerkleinste onderdelen en kijkt vervolgens hoe je er voor gaat zorgen dat dit zo goed mogelijk gaat gebeuren.
 4. Maak op individueel niveau afspraken over wat de verwachte bijdrage is om de gewenste resultaten te behalen en wat het teamlid daarbij van jou mag verwachten.
 5. Leg de afspraken schriftelijk vast.
 6. Bespreek wekelijks de voortgang, stem af en stuur bij.

Doel van het inzetten van teamleden is dat zij  op basis van hun talenten, vaardigheden, kennis en ervaring een optimale bijdrage  leveren aan de bedrijfsmissie en het behalen van concrete bedrijfsdoelen.

Wil jij een veerkrachtige organisatie die kan inspelen op alle uitdagingen en ontwikkelingen, die in de toekomst zeker op je pad zullen komen?

Vraag je dan eens af:

 • Heb ik wel functieprofielen nodig om mijn doelen te behalen? Wat levert de investering in geld, tijd en moeite mij en mijn team mij op?
 • Wat is de missie van mijn bedrijf en voor welke strategie heb ik gekozen om die missie waar te maken?
 • Hoe helpen mijn teamleden mij op de meest effectieve manier?
 • Hoe onmisbaar zijn de taken die mijn teamleden uitvoeren?
 • Heb ik zicht op het proces van A tot Z, op alle kleine stapjes, die nu gezet worden om onze producten en diensten te leveren?
 • Weet ik waar het beter, anders of efficiënter kan?
 • Heb ik nu concrete afspraken gemaakt met mijn teamleden over welke bijdrage ik van het teamlid verwacht en omgekeerd wat het teamlid daarbij van mij verwacht: dus wat hebben we van elkaar nodig om successen te behalen?
 • Evalueren we minimaal 1 keer per maand, maken we dan nieuwe afspraken en leggen we die ook schriftelijk vast?
 • Houden we elkaar scherp en verantwoordelijk voor de afspraken die we maken?
 • Zijn we met elkaar bezig om de bedrijfsdoelen te halen, zelfs te overtreffen en halen we daar plezier en voldoening uit?

Wil jij werk maken van een ijzersterk team, waarbij teamleden hun verantwoordelijkheid nemen en zich optimaal inzetten voor je bedrijf?

Wil jij met veerkracht in kunnen spelen op alle toekomstige ontwikkelingen, die steeds sneller op je af zullen komen?

Maak dan een afspraak met mij voor een gratis Skype-Assessment-Sessie.

Laat je me het weten?

Succes!

 


 

Ik ben Esther Hoenderdos-Elsinger. Ik help ambitieuze ondernemers een ijzersterk team en veerkrachtige organisatie te bouwen, zodat zij, op hun eigen voorwaarden, hun bedrijf kunnen laten bloeien en verder groeien.

Wil jij  als ondernemer een ijzersterk team?  Klik dan hier voor het maken van een afspraak voor een gratis Skype-assessment-sessie.

Geen reactie's

Geef een reactie