Deaf by Iris | 8 tips om bedrijven inclusiever te maken

In mijn vorige blog vertelde ik over Iris, startende ondernemer en doof. Ik deelde toen al 5 lessen die zij mij leerde.

Na de training heb ik via e-mail Iris nog wat uitgebreider gesproken over haar keuze om ondernemer te worden, haar obstakels, knelpunten en uitdagingen.

Dit resulteerde in de volgende 8 waardevolle tips van Iris om ondernemend Nederland inclusiever te maken, zodat iedereen mee kan doen.

Tip 1: luister

‘Ik heb banen gehad binnen instellingen voor dove mensen, en de leidinggevenden zijn altijd horend. En dat is op zich geen probleem, maar wat mij irriteerde is dat zij ook beleid bepalen ten aanzien van onderwijs en zorg aan dove mensen. En daarin werden in mijn ogen veel verkeerde besluiten genomen, waardoor de kwaliteit van onderwijs en zorg verslechterde voor deze mensen.

Ik kan dat toelichten met een voorbeeld; bij onderwijs aan dove kinderen is gebarentaal erg belangrijk, maar er werd wel bezuinigd op trainingen gebarentaal voor personeel, zodat docenten zelf niet voldoende gebarentaal beheersen. Hoe geef je dan goed onderwijs aan dove kinderen?

Door dit soort toestanden raakte ik gefrustreerd, ik probeerde het wel bespreekbaar te maken, maar er werd niet geluisterd naar mij. Ik deed er niet toe, en voelde me uiteindelijk een roepende in de woestijn. Ben er echt ziek van geworden. Toen besloot ik om voor mijzelf te beginnen.’

 

Tip 2: denk in mogelijkheden en kansen

‘Grootste obstakel is weerstand van andere mensen. Mensen die mijn doofheid als belemmering zien, en roepen dat het niet gaat werken. Die barrières zien, onmogelijkheden in plaats van kansen. Mijn ervaring is dan ook dat hierdoor dingen werkelijk niet lukken. Ik heb ook geleerd om dan mijn energie snel te verplaatsen naar ingangen, naar mensen die wel willen. Die wel kansen zien. Ze zijn schaars, maar ze zijn er wel.’

 

Tip 3: aanpassen is tweerichtingsverkeer

‘Mijn valkuil is dat ik me aanpas. Door mijn goede stem kan ik mij heel goed aanpassen, maar het is vaak eenrichtingsverkeer. Mensen moeten ook leren om rekening met mij te houden, en dat werkt beter als ik communiceer in gebarentaal. Dan zien ze me als een ‘echt’ dove vrouw.’

 

Tip 4: zoom uit: je bent niet je beperking

‘Mijn grootste uitdaging ligt in het feit dat ik mensen laat zien dat ik een ondernemer ben. En niet dat ik doof ben. Tuurlijk is dat een dingetje wat wel bij mij hoort, maar het is niet wie ik ben. Ik ben Iris, ik ben vrouw, ik ben slim, ik ben moeder, ik ben ondernemer, en ja, ik ben doof. Dat doofzijn lijkt altijd op de voorgrond te zijn, en dat is ook niet erg. Maar ik wil dat mensen het totaalplaatje zien en daar ligt wel een uitdaging in.’

 

Tip 5: maak tijd voor zelfreflectie

‘Een goede eigenschap die ik bezit is zelfreflectie. Altijd vraag ik mijzelf af: heb ik het goed gedaan? Wat had ik beter kunnen doen? Waarom gebeurt iets elke keer weer? Hoe zou het gaan als ik het anders aanpak etc. Ook het schrijven van blogs geeft mij inzicht hierin, en schept nieuwe perspectieven. Op deze manier probeer ik de valkuilen te vermijden en de uitdagingen aan te gaan.’

 

Tip 6: zet hulpmiddelen in

‘De enige hulp die ik inzet is een tolk gebarentaal bij gesprekken of bijeenkomsten. De rest doe ik zelf. De technologie is gelukkig ook enorm verbeterd, Skypen kan met chatten, we hebben WhatsApp. Webinars kan ik ook aan meedoen, ik regel dan een schrijftolk, en die logt ook in en typt alles wat er gezegd wordt. Via teamviewer kan ik dan alles lezen. Eigenlijk wat lastig is: er is tijd nodig om een tolk te reserveren. Stel: overmorgen heb ik een tolk nodig….dat wordt heel moeilijk.’

 

Tip 7: Vul niet in voor de ander: ga de dialoog aan

Of zoals Iris haar dove collega’s (of iedereen met een beperking) adviseert:

‘Laat je niet weerhouden. Alleen jij weet wat je kunt, dat kan de ander nooit voor je bepalen.’

 

Tip 8: Sluit in!

Als je geen mensen wilt uitsluiten, investeer dan tijd in het snappen van de verschillen, ga de dialoog aan en verdiep je erin hoe je de verschillen kunt overbruggen en benutten.

 

Iris is momenteel bezig met het opzetten van haar bedrijf Deaf by Iris. Zij wil  (MKB)ondernemers helpen bij:

  • Het maken van powerpointpresentaties.
  • Het schrijven van blogs en artikelen.
  • Het verzorgen van promotie op sociale media.
  • Het geven van workshops en presentaties over betere toegankelijkheid tot informatie voor dove mensen.
  • Het regelen en coördineren van tolken gebarentaal en schrijftolken op events en andere bijeenkomsten.
  • Het schrijven van teksten voor dove ondernemers (voor hun website, folders, sociale media).
  • Dove ondernemers uitleg en/of informatie geven die ze hebben ontvangen en niet begrijpen (vertalen Nederlandse taal naar Nederlandse Gebarentaal)

 

Meer informatie vind je op de website van Iris.

En mijn tip: surf eens naar de blogs van Iris: “tweedehandsleven’  en leer meer over de uitdagingen om als dove vrouw in een horende maatschappij te leven.

=> Welke stappen ga jij zetten om jouw bedrijf inclusiever te maken?

 

Ik ben Esther Hoenderdos-Elsinger en het is mijn missie dat iedereen –gezond, niet gezond, begrensd, onbegrensd- binnen de eigen fysieke en mentale grenzen toegevoegde waarde kan leveren op een plezierige, gezonde, duurzame en flexibele manier door het effectief inzetten van talenten op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Wil jij  als ondernemer je bedrijf slim en inclusief  inrichten? Klik dan hier voor het maken van een afspraak.

 

Met dank aan Iris voor het interview

Geen reactie's

Geef een reactie